Informasjon ved vannlevering fra IØBR

I forbindelse med lang tørkeperiode og lite utsikter til nedbør, er det flere bønder som har behov for å få fylt sine brønner. IØBR leverer kun forbruksvann, men våre tanker er rengjorte og vi henter vann direkte fra kommunalt ledningsnett. 

I forbindelse med vann til dyr har vi mottatt følgende informasjon/ anbefaling fra Mattilsynet avd. Østfold og Follo:

I henhold til dyrevelferdsloven § 24 skal dyreholder sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd. 

I den langvarige varmen og tørken vi nå opplever, er det viktig å sikre dyrene tilstrekkelige mengder væske. Det stilles ikke krav til drikkevannskvalitet på drikkevannet, men det må være av god kvalitet som ikke gjør dyr syke og dermed reduserer velferden deres. 
Det gjelder andre regler for vask av melkeutstyr og lignende som kommer i direkte kontakt med næringsmidler. 

For fylling av brønner ta kontakt med:

Geir Sjursen - 90626330

Per Robert Jansen - 47977028

Vakthavende brannsjef - 47685906

Pris for fylling:

Innenfor vår normal arbeidstid kr 1875,- inkl mva (Dette er for inntil to timer. Timer utover dette faktureres med kroner 1124,- inkl mva pr time)

Ved fylling av vann utenfor normalarbeidstid (07.30 - 15.00), vil overtidssatser i henhold til gjeldende regelverk tilkomme

 

I denne tørke perioden leverer vi ikke vann til svømmebaseng!