Vår styrke – din trygghet

 no pic

Nabovarsel brannøvelse ved Opsahlåsveien 22, lørdag 29.02.2020

Indre Østfold brann og redning vil med dette gjøre dere informert om at det skal holdes brannøvelse
Opsahlåsveien 22, 1850 Mysen 
Lørdag den 29.02.2020.
Oppstart 0830
Dette er en øvelse hvor utrykningsledere fra lokalstasjonene i Indre Østfold Brann og Redning skal øve sammen.
 
Under deler av øvelsen må en forvente noe røykutvikling, men vi tar hensyn til vindretningen den dagen.
Øvelsen gjennomføres etter plan, med forbehold om vindretningen blir ugunstig med hensyn til de nærmeste naboene. 
Fremkommelighet på veier i området vil være som normalt frem til rundkjøring hvor det vil bli satt opp sperring på nordsiden av rundkjøringen hvor deltagere ved øvelsen vil bruke til oppstillingsplass for biler.             
skogbrann

Brannsjefen opphever totalforbud mot bål

På bakgrunn av regnet som har kommet og som fortsatt er meldt så opphever brannsjefen i Indre Østfold totalforbudet mot bål fra10 mai 2019 og vi går tilbake til normal tilstand med gjeldene regelverk....
fyrverker

Salg av fyrverkeri sesongen 2019

Virksomheter i kommunene Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Trøgstad og Marker som ønsker å selge fyrverkeri i tiden 27. – 31. desember 2019, må sende inn fullstendig søknad til brannsjefen ...