Åpen dag på brannstasjonen 23. september 2017

åpen dag

Kom å besøk brannstasjonen der du bor!

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje i uke 38 som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap og If skadeforsirkring i sammarbeid med lokale brannvesen og eltilsynet.

Les mer om dette her: http://www.brannvernuka.no/Om-Brannvernuka