Boligseksjonen jobber med tilsyn og feiing av fyringsanlegg i kommunene Hobøl og Spydeberg

kost

Alle som skal ha besøk av feieren vil få varsellapp i posten et par dager før besøket. Denne varsellappen bør leses godt.