no pic

Ledig stilling - branninspektør

Ved vår forebyggende avdeling er det ledig 2 stillinger som branninspektør. Se her for fullstendig utlysningstekst: Branninspektør - ledig stilling...
Stort arrangement

STORE ARRANGEMENTER

Indre Østfold Brann og Redning IKS skal ha melding fra arrangør, hvis arrangementet skal skje i et bygg eller på et område som vanligvis ikke brukes t...