Salg og vedlikehold av materiell

Røykvarsler

Lover og forskrifter setter krav til utførelse og vedlikehold av branntekniske materiell som blant annet røykvarslere og håndslokkeapparater. Indre Østfold Brann og Redning IKS selger godkjente røykvarslere, pulvereapparat og skumapparat. Videre utfører vi kontroll og service av håndslukkeapparater. Se under for produkter og priser.

røykvarseler håndslokkeapparat.pdf