For å imøtekomme føringer fra samfunnet og vårt direktorat (DSB) om risikobasert brannforebyggende arbeid, søker vår forebyggende avdeling – boligseksjonen – etter en medmenneskelig brannforebygger med stort engasjement for risikoutsatte grupper.

For mer informasjon om stillingen og for å søke benytt følgende link: https://99000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4163803640?link_source_id=0

jøtul4