Ledige stillinger som aspirant ved våre stasjoner

12628481_10153184586181150_5240500425271635176_o
Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) ble stiftet 1. januar 2016 og eies av kommunene Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Trøgstad og Marker. Regionen dekker ca 51 500 innbyggere og har et areal på om lag 1350 kvm2.  Vår organisasjon har total 122 ansatte fordelt på heltids- og deltids ansatte i beredskap, feiere og forebyggendepersonell.
 
Ved våre stasjoner i Spydeberg, Eidsberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet og Marker er det ledige stillinger som aspirant med muligheter for å kunne søke på framtidige vikarstillinger. 
Som aspirant hos oss vil du få en god og systematisk opplæring mot yrket som brannkonstabel hos oss ved en av våre seks stasjoner. Denne opplæringen er både gjennom Norges Brannskole og IØBR sin egen intern opplæring. 
 
Krav til stillingen
Bosted innenfor kommunen slik at du rekker vårt krav til forspenningstid
God psykisk og fysisk helse. Helseattest fra lege kreves.
Kunne gjennomføre en tilfredsstillende opptaksprøve i form av høydetest, klaustrofobi og fysisk test.
Plettfri vandel. Politiattest kreves.
Førerkort klasse B
Relevant skolering og praksis i forhold til stillingen
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
 
Ønskede kvalifikasjoner
Relevant brann faglig utdanning og erfaring
Førerkort klasse C
Godkjent kurs for utrykningskjøring kode 160
Dykkersertifikat, båtførerprøven ol.
Stabilitet mtp boforhold og livssituasjon
 
IØBR setter krav til at fast ansatte på beredskapsavdelingen, etter endt opplæringsperiode, skal kunne fylle kravene for både røykdykking og som sjåfør klasse C og utrykningskjøring med kode 160.
 
Vi tilbyr
En spennende stilling i et forholdsvis nyopprettet brann- og redningsvesen, i en region hvor mye skjer og med dyktige medarbeidere som er motiverte for sin jobb. 
Vi har gode og tilrettelagte treningsmuligheter.
Du vil kunne søke på interne stillingsutlysninger etter endt opplæring. 
 
Søknad og CV sendes til:
E-post: beredskap@iobr.no
 
Det skal ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse tas med på et eventuelt intervju.
 
Merk søknad med «Søknad aspirant»
 
Kandidater som kalles inn til intervju vil måtte påregne og avlegge fysisk RD test etter IØBR sine gjeldende rutiner og instrukser i forkant av intervjuet.
Lønn etter tariff. Pliktig pensjonsordning.
 
Tiltredelse etter avtale.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til: beredskap@iobr.no
 
Søknadsfrist: 13.06.19