Indre Østfold brann og redning IKS

logoBrann.png

Indre Østfold brann og redning IKS ble stiftet 01/01-2016, vi er et interkommunalt selskap som eies av Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Trøgstad og Marker. 

Indre Østfold brann og redning består av 120 heltids- og deltids brannfolk, beredskapen er dagkasernert i Askim, deltids stasjoner i Spydeberg / Hobøl, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker. Det administrative er plassert i Eidsberg, der vil også forebyggende avdeling og forebyggende avdeling boligseksjon plasseres.

 

 

Våre oppgaver inkluderer men er ikke begrenset til:

• Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak

• Gjennomføre brannforebyggende tiltak

• Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med farlig gods

• Utføre bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs og krisesituasjoner

• Være innsatsstyrke ved brann

• Innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner basert på risiko -og sårbarhetsanalyser

• Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

• Etter anmodning yte bistand ved brann og ulykkessituasjoner til sjøs

• Utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet

 

 

Denne flotte gjengen ønsker deg en trygg og sikker hverdag! Vår styrke - din trygghet!.

mannskaper.jpg