Opphevelse av totalforbud mot å gjøre opp ild

Bål med flammer

Opphevelse av totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

På vegne av brannsjefene i Indre Østfold, Rakkestad, Halden, Sarspborg og Mosseregionen oppheves totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark, gjeldende fra 29. juni 2018. 

Til orientering må det fortsatt søkes om å tenne opp ild i og i nærheten av skog og utmark frem til  15. september 2018. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen.

Vi minner også om aktsomhetsplikten enhver plikter å vise ved gjennomføring av aktiviteter som kan føre til brann. Jfr. Forskrift om brannforebygging §3.