Salg av fyrverkeri sesongen 2020

fyrverker
02.04.20 - 01.05.20
Virksomheter i kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker som ønsker å selge fyrverkeri i tiden 27. – 31. desember 2020, må sende inn fullstendig søknad til brannsjefen innen 1. mai 2020.
Som vedlegg til søknaden må det sendes inn dokumentasjon i henhold til forskrift av 26. juni 2012 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff m/ tilhørende endringer og veiledninger. Søknadsskjema finnes på www.dsb.no eller fås direkte av fyrverkerileverandør.
 
Behandlingsgebyr på kr. 1 750,- vil bli tilsendt og skal betales før søknaden behandles.
 
Fullstendig søknad med vedlegg sendes:
 
Indre Østfold brann og redning IKS
Postboks 154
1851 Mysen eller pr e-post til: post@iobr.no