Stor skogbrannfare og intet regn i sikte!!

skogbrann

Vi er inne i en periode nå på våren med mye tørr vegetasjon, og skogbrannfareindeksen på yr.no viser stor fare for brann i vegetasjonen med en indeks på 70. Indre Østfold brann og redning oppfordrer derfor alle til å utvise svært stor forsiktighet ved bruk av ild utendørs. 
 

På våren, før vegetasjonen har rukket å bli grønn, blir skogbunnen fort veldig tørr uten nedbør. Sammen med gammel kvist på bakken, og tørre kratt, gjør det at brannfaren øker. 
Under sånne forhold skal det bare en ørliten gnist til før det blir en kraftig brann.

I forskrift om brannforebygging har vi aktsomhetsplikten, som innebærer at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 
Det er som i trafikken: Du skal kjøre etter forholdene. 
Det er DIN vurdering og det er du som har ansvaret for konsekvensene.

Det samme gjelder med å gjøre opp ild. Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark.


Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Brannvesenet kan ikke vurdere forholdene der du tenker å gjøre opp ild. Vi kan heller ikke gi deg annet råd enn at det er et generelt forbud, og at vi absolutt ikke anbefaler å gjøre opp ild når skogbrannfaren er høy sånn som den er nå.

Hvis du likevel velger å gjøre opp ild likevel, er det du som har vurdert at dette er trygt. Da er det DU som har ansvaret!