Strenge smittereduserende tiltak i forbindelse med Coronavirus

For å hindre smitte av coronavirus er det i Indre Østfold brann og redning IKS innført følgende smittereduserende tiltak:
  • Nedleggelse av alle planlagte kontaktpunkter med kunder
  • Boligseksjonen legger ned all feiing og tilsyn 
  • Våre brannstasjoner er sengt for besøkende og kunder, vi kan kontaktes på telefon
  • Beredskapen er i varetatt og opprettholdes