Boligseksjonen starter opp igjen med feiing

feier(1)

Covid-19 pandemien stoppet alt arbeid i en periode. Med ny føringer som gis av myndighetene, har vi vurderte risikoen og kommet frem til at vi kan starte opp igjen med noe virksomhet. Vi begynner med noe feiing av skorsteiner. For å  ivare ta smitteverntiltak, vil det kun bli utført feiiet skorsteiner fra tak. Feiing av skorstein fra loft vil ikke bli utført. Videre er det vurdert at vi ikke skal inn i boliger for å fjerne sot. Vi håper dere huseiere forstår dette og fjerner soten selv.

Varsel om feiing vil komme i postkassen til de som skal ha feiing og står for tur.