Totalforbud mot å gjøre opp ild er opphevet fra og med 17. juni 2018

Vi minner om at det i perioden 15. april - 15. september gjelder et generelt forbud som gjør det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er alikevel tillat å gjøre opp ild dersom det åpenbart ikke kan lede til brann.