Varsel om nedbrenning av hus - 9. desember 2017 Marker kommune

pipebrann[1]

Indre Østfold brann og redning IKS vil foreta nedbrenning av hus i Kroksundveien 1443

Dette vil foregå lørdag 9. desember 2017, kl 09.00 - kl 15.00

I denne perioden vil det i forbindelse med nedbrenningen være en del røyk i området.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Geir Sjursen, inspektør beredskap på tlf: 90626330