Varsel om nedbrenning av hus - lørdag 07.04.18 i Spydeberg kommune

pipebrann[1]

Indre Østfold brann og redning IKS vil foreta nedbrenning av hus i Mailunden 16.

Dette vil foregå lørdag 07.04.18, fra kl.09.00 og utover dagen.

I denne perioden vil det i forbindelse med nedbrenningen være en del røyk i området.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Bjørn Stolt på tlf: 90163215