Forbudt å gjøre opp ild!

Bål med flammer

Fra og med i dag og frem ti 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og mark og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Forbudet gjelder hele landet og fremgår av forskrift om brannforebygging § 3. Dersom du ønsker å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og annen utmark, kan du søke kommunen om tillatelse.

Mer at det likevel er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, eksempelvis der det fortsatt ligger snø, eller der det har vært store nedbørs mengder over lang tid.