VI SØKER LEDER FOR FOREBYGGENDE AVDELING

Ledig+stilling+logo

OM STILLING

Ved forebyggendeavdelingen i Indre Østfold brann- og redning IKS er det ledig 100% stilling som avdelingsleder.
Vi ønsker en systematisk leder som kan utarbeide- og jobbe i tråd med planer med både lang og kort tidshorisont. Vi søker en person som fremmer samarbeid, og som deler både kunnskap, informasjon og ansvar med sine kollegaer. Den vi ansetter vil ha ansvaret for at arbeidsgruppen jobber godt og effektivt sammen. Det er derfor viktig med evnen til å lytte godt og kommunisere klart og forståelig, både muntlig og skriftlig. Dessuten vil det være ønskelig at man kan ta initiativ til forbedringer, og være åpen for nye løsninger og måter å jobbe på.

Vi søker en leder med godt humør, og som liker å oppdage- og utvikle fornuftige og praktiske løsninger i arbeidshverdagen.


Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) ble stiftet 1. januar 2016 og eies av kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker. Regionen dekker ca 52 000 innbyggere og har et areal på om lag 1306 km2. Vår organisasjon har total 129 ansatte fordelt på heltids- og deltids ansatte i beredskap, feiere og forebyggendepersonell. Vi har 6 brannstasjoner i vårt område. Administrasjon og forebyggendeavdeling er plassert i nyoppussede lokaler på brannstasjonen i Mysen.

HOVEDARBEIDSOPPGAVER

 • Faglig og administrativ leder med personalansvar for forebyggende avdeling
 • Samordne og koordinere avdelingens oppgaver med andre avdelinger til det beste for regionen og innbyggerne
 • Utarbeide, vedlikeholde og kvalitetssikre realistiske planer for forebyggende oppgaver og aktiviteter
 • Følge opp brann- og eksplosjonsvernlovens krav om gjennomføring av informasjons- og motivasjonstiltak, lage planer og sette mål
 • Sørge for at tilsyn gjennomføres i tråd med kravene til frekvens og faglig innhold og at oppfølgingen følger krav til saksbehandling
 • Systematisk forbedringsarbeid slik at arbeidsoppgaver følger krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
 • Budsjettansvar

KVALIFIKASJONER

 • IØBR ønsker en tydelig leder som bidrar til å hente det beste ut av våre kompetente medarbeidere, i en tid der våre arbeidsoppgaver blir flere og vår organisering er i endring. 
 • Kvalifikasjoner i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-9. Leder forebyggendeavdelingen skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og enten ha: 
 • Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskolen, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
 • Kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, eller
 • Minst to års erfaring som forebyggendepersonell 
 • I tillegg kreves det førerkort kl. B 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER 

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Være tydelig og motiverende - god fremstillingsevne
 • Stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet
 • God på relasjons- og nettverksbygging
 • Erfaring fra endringsledelse 
 • Politiattest må fremvises ved tilbud om stilling.

VI TILBYR
En spennende stilling i et forholdsvis ungt brann og redningsvesen, i en region hvor mye kan skje og med ansatte som er motiverte for sin jobb. Mulighet til å delta i vaktordning som innsatsleder på sikt. Ansettelsen skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Frist 03.02.2021

Direktelenke: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=205145236