Varsel om tilsyn av ildsted og feiing

Feier bilde

Varsel via telefon

Fremover vil varsel om tilsyn av ildsted og feiing bli sendt på sms til huseier. Dersom huseier har leietakere må de ta kontakt med sine leietakere og informere om dette.

Teksmeldingen du mottar er fra et lenger nummer enn det som er vanlig. Vi ønsker å forsikre våre innbyggere for å ikke skape forrvirring, dette er ikke svindel.

 

 

Brannforebyggerene har et register de registrerer hvem de skal til.

Systemet er bygd opp mot en sentral som varsler på sms. Nummeret er laget for toveiskommunikasjon.

 Det er viktig at du svarer 1 (ja) eller 2 (nei) på tekstmeldingen.

Svarer du ja, får du en sms nummer 2 som takker for tilbakmelding og linker du kan gå inn på for mer informasjon om tilsyn.

Svarer du nei. Må du selv ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt.

Har du noen spørsmål rundt dette ta kontakt med oss på 915 90 005.

 

Indre Østfold kommune

Info om dette finner du på hjemmesiden.

 

Indre Østfold Brann og Redning IKS

Info finner du på vår facebookside og instagram.

 

Smaalenene

"Alle i etaten som skal på hjemmebesøk og tilsyn, har id-kort. Brannvesenet har også fått nytt datasystem. Det innebærer at huseiere som skal få besøk av en brannforebygger, blir varslet via tekstmelding på telefonen. De får ikke lenger brev i posten".