Arbeidsoppgaver

Beredskapsavdelingens hovedoppgave er å redde og verne om liv, helse, verdier og miljø. Avdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekklig materiell til å håndtere omfattende branner og ulykker og de oppgaver som brannvernlovgivningen pålegger kommunene.

Typiske arbeidsoppgaver i beredskapsavdelingen kan være:

  • Slokkeinnstas ved branner
  • Innsats ved bilulykker og ulykker ved jernbane
  • Overflateredning på vann og is
  • Innsats ved uhell med farlig gods

Blant andre gjøremål kan nevnes fysisk trening og testing, øvelser og opplæring, vedlikehold av biler og materiell.
 

12494003_10153184579506150_5020597898487468192_o.jpg