FOREBYGGENDE AVDELING

Avdelingens viktigste oppgave er å hindre at brann og andre ulykker skjer.

Arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter og gassanlegg.
  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak overfor allmennheten og utsatte grupper.
  • Være med på åpen dag, brannvernukene, røykvarslerkampanje og aksjon boligbrann.
  • Saksbehandling ved oppbevaring, handel og oppskyting av pyroteknisk vare/fyrverkeri.

 

Branntips/Bekymringsmeldinger

Branntips.no er en nettside for hele Norge. Der du kan melde ifra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.

Vi behandler din melding i oversstemmelse med de lover og regler som gjelder. 

Bekymringsmelding menes med forhold som potesielt kan føre til brann og hvor evt beboere ikke har trygge rømningsveier.

 

Ring 110 ved brann

Se siden her: branntips.no