Boligseksjon

Boligtilsyn og feiing

Vi har som hovedoppgave å utføre lovpålagt feiing og tilsyn med piper og ildsteder. Seksjonen består av en feiermester og 5 feiersvenner og 2 praksis kandidater. Brannforebyggende informasjon er en sentral oppgave. Informasjonen utføres i privatboliger og i fritidseiendommer når boligseksjonen kommer på besøk. Seksjon for boligtilsyn og feiing er lokalisert på Mysen i Ordfører voldensvei 14, 1850 Mysen.

Bannforebyggende forskrift 1.1.16

Tidligere kom feieren to ganger i løpet av fire år. Boligtilsyn ble utført minst en gang i samme periode. Ny forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres ved behov. Hytter og fritidsboliger inngår i ordningen.

feierene.jpg