Kontaktinformasjon

Administrasjon og forebyggende avdeling:

Indre Østfold brann og redning IKS 
Postadresse: Postboks 154, 1851 Mysen
Besøksadresse: Ordfører Voldens vei 14, 1850 Mysen
Tlf. 915 90 005
E-post: post@iobr.no

Avdeling for beredskap: 

Besøksadresse: Bakkegata 5, 1807 Askim

ring (1).png                                       logoBrann.png