Det brannforebyggende arbeidet har dreiet fra et regelstyrt arbeid, til et mer risikobasert arbeid. Vi skal jobbe for at befolkningen generelt, og risikogrupper spesielt, er branntrygge. Erfaring fra tverrfaglig arbeid vil vurderes som en styrke.
Som Branninspektør – Trygg hjemme koordinator, vil du inneha en viktig funksjon for å sikre, samt videreutvikle samarbeid om brannforebygging for risikoutsatte grupper internt og med eksterne aktører.

Vi ser etter deg som:

 • Tar initiativ, gjennomfører og skaper resultater
 • Er positiv og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, skaper tillit og er god på relasjonsbygging
 • Jobber strukturert og systematisk, og er god på å prioritere og styre eget arbeid
 • Har evne og lyst til å jobbe med tilsyn i en myndighetsrolle
 • Gjerne har erfaring fra tilsynsarbeid
 • Har ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Indre Østfold brann og redning IKS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke stilling hos oss. Personlige egenskaper tillegges særlig vekt

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere, strukturere, videreutvikle og styre brannvesenets Trygg hjemme arbeid, internt og eksternt
 • Motivasjons- og informasjonsarbeid
 • Brannforebyggende arbeid med særlig vekt på risikoutsatte grupper
 • Oppfølging av bekymringsmeldinger
 • Risikobasert tilsynsarbeid og saksbehandling
 • Kurs og instruktøroppgaver innen forebyggende brannvern

Kvalifikasjoner: 

Personell med oppgaver innen brannforebygging skal ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for forebyggende brannvern innen to år fra ansettelse og ha kompetanse i henhold til brann- og redningsvesen § 40.

 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Erfaring  fra offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Gode IKT kunnskaper

Spesielle krav: 

 • Uttømmende politiattest må kunne fremvises ved tilbud om stillingen. 
 • Førerkort klasse b

Vi tilbyr: 

 • En spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et hyggelig arbeidsmiljø, hvor humoren sitter løst
 • Et godt ytringsklima, med fokus på utvikling
 • Pensjonsordning i KLP
 • Tilbud om trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • BHT

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette.
Tiltredelse etter avtale. Lønn etter gjeldende tariff.  Prøvetiden er 6 måneder. Uniformsplikt

Søknadsfrist:  30.11.23
Søknad og CV sendes via Webcruiter :

 https://99000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4728138399?link_source_id=0