Virksomheter i kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker                                                                                                                                   
som ønsker å selge fyrverkeri i tiden 27. – 31. desember 2022,
må sende inn fullstendig søknad til brannsjefen innen 1. mai 2022.
 
Som vedlegg til søknaden må det sendes inn dokumentasjon i henhold til forskrift av 
26. juni 2012 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff m/ tilhørende endringer og veiledninger.
Søknadsskjema finnes på www.dsb.no eller fås direkte av fyrverkerileverandør.
Behandlingsgebyr på kr. 1 750,- vil bli tilsendt.
 
Fullstendig søknad med vedlegg sendes:
 
Indre Østfold brann og redning IKS
Postboks 154, 1851 Mysen
eller pr e-post til: post@iobr.no