Her finner du søknad- og meldingsskjemaer som gjelder for innbyggere, næringsdrivende og arrangører i Indre Østfold, Marker og Skiptvet.

For at vi skal rekke å behandle søknader og meldinger, er det ønskelig at disse sendes oss minst en uke før arrangement skal finne sted.

Søknad og meldingsskjemaer sendes på e-post til post@iobr.no ,eller pr. post. Adresse: Indre Østfold Brann og Redning, Postboks 154, 1851 Mysen.

Meldeplikt ved arrangementer: Indre Østfold Brann og Redning IKS skal ha melding fra arrangør hvis arrangementet skal skje i et bygg eller på et område som vanligvis ikke brukes til dette, eller om rammene for arrangementet går ut over hva bygningen/området er beregnet til.

Arrangementer

Indre Østfold kommune 

- Marker kommune 

- Skiptvet kommune

 

Skjema for melding om overnatting:

-Overnatting