Fremover vil varsel om tilsyn av ildsted og feiing bli sendt på SMS til huseier. Dersom huseier har leietakere må de selv ta kontakt med sine leietakere og informere om dette.

Teksmeldingen du mottar er fra et lenger nummer enn det som er vanlig. Vi ønsker å forsikre våre innbyggere for å ikke skape forrvirring, dette er ikke svindel.

Brannforebyggerene har et register der de registrerer hvem de skal til.

Systemet er bygget opp mot en sentral som varsler på SMS. Nummeret er laget for toveiskommunikasjon.

Det er viktig at du svarer 1 (ja) eller 2 (nei) på tekstmeldingen.

Svarer du ja, får du en ny SMS som takker for tilbakmelding og link du kan gå inn på for mer informasjon om tilsyn.

Svarer du nei, så får du en ny SMS om at ditt svar er mottatt. Huseier er da selv ansvarlig for å kontakte brannvesenet for å avtale nytt tidspunkt.

Ta gjerne kontakt med Indre Østfold brann og redning på tlf. 915 90 005 dersom du har spørsmål rundt dette. 

 

Indre Østfold kommune

Info om dette finner du på hjemmesiden.

 

Indre Østfold Brann og Redning IKS

Info finner du på vår Facebook-side og på vår Instagram-konto.

 

Smaalenene

"Alle i etaten som skal på hjemmebesøk og tilsyn, har id-kort. Brannvesenet har også fått nytt datasystem. Det innebærer at huseiere som skal få besøk av en brannforebygger, blir varslet via tekstmelding på telefonen. De får ikke lenger brev i posten".