Vi søker aspiranter til brannvesenet

brannbil 6

Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) ble stiftet 1. januar 2016 og eies av Indre Østfold kommune, og Skiptvet og Marker kommuner. Regionen dekker ca. 51 500 innbyggere og har et areal på om lag 1350 kvm2.  Vår organisasjon har total 122 ansatte fordelt på heltids- og deltids ansatte i beredskap, feiere og forebyggendepersonell.

Ved våre stasjoner er det ledige stillinger som aspirant ved beredskapsavdelingen. Som aspirant hos oss vil du få en god og systematisk opplæring mot yrket som fast ansatt brannkonstabel hos oss ved en av våre seks stasjoner. Denne opplæringen er både gjennom Norges Brannskole og IØBR sin egen internopplæring. Dette skjer samtidig som du følger beredskapsstyrken og et vaktlag i hele opplæringsperioden.

Krav til stillingen

 • Bosted innenfor kommunen slik at du rekker vårt krav til forspenningstid som betyr oppmøte på brannstasjonen innen 4 minutter på dagtid, og 6 minutter om natten.
 • God psykisk og fysisk helse. Helseattest fra vår lege kreves.
 • Kunne gjennomføre en tilfredsstillende opptaksprøve i form av høyde, klaustrofobi og fysisk test.
 • Plettfri vandel. Politiattest kreves.
 • Førerkort klasse B
 • Relevant skolering og praksis i forhold til stillingen
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant brann faglig utdanning og erfaring
 • Førerkort klasse C
 • Godkjent kurs for utrykningskjøring kode 160
 • Dykkersertifikat, båtførerprøven ol.
 • Stabilitet mtp boforhold og livssituasjon

IØBR setter krav til at ansatte på beredskapsavdelingen, etter endt opplæringsperiode, skal kunne fylle kravene for både røykdykking og som sjåfør klasse C og utrykningskjøring med kode 160. Klasse C tas for egen regning innen 6 mnd. etter fast ansettelse, kode 160 betales av brannvesenet.

Vi tilbyr

En spennende stilling i et forholdsvis nyopprettet brann- og redningsvesen, i en region hvor mye skjer og med dyktige medarbeidere som er motiverte for sin jobb.Vi har gode, tilrettelagte treningsmuligheter og godt sosialt arbeidsmiljø.

Ansettelsen skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknad og CV sendes til:

Eller til e-post: post@iobr.no

Det skal ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse tas med på et eventuelt intervju.

 

Merk søknad med «Søknad aspirant» samt hvilken stasjon du søker på.

Kandidater som kalles inn til intervju vil måtte påregne og avlegge fysisk RD test etter IØBR sine gjeldende rutiner og instrukser i forkant av intervjuet.

Tilsetting skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og avtaler.

Lønn etter avtale. Pliktig pensjonsordning.

 

Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes stasjonsansvarlige:

 

Brannstasjon Askim,                      Simen Short             93874050

Brannstasjon Mysen                      Arnulf Hansen         95743332

Brannstasjon Spydeberg               Ole J Egeland          90993053

Brannstasjon Skiptvet                    Bjørn Kristiansen    91726916

Brannstasjon Trøgstad                   Rune Eikaas            41542788

Brannstasjon Marker                      Kjell Nesset              90589336

 

Søknadsfrist 21.september 2020

Stillingen ligger også ute på vår facebook side: