Vår styrke – din trygghet

sommergrilling

Slik griller du trygt med gass

 
Ikke sett gassflasken under grillen

Når du griller bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til slik at du kan stenge gasstilførselen ved behov.

Selv om grillen har et eget skap under for oppbevaring av gass, skal gassflaska ikke stå der mens grillen er i bruk. Delvis fordi det blir vanskelig å komme til hvis du plutselig må skru av gassen, delvis fordi det kan bli så varmt under grillen at slangen blir tørr og sprø.

Bytte gassflaske

Når du går tom for gass kan du bytte inn den tomme flasken på bensinstasjoner, jernvarehandlere, gassforhandlere og en rekke andre steder. Når du skal koble slangen på den nye flasken, sørg for at får satt regulatoren skikkelig på plass. Feil montering kan føre til lekkasje og brann eller eksplosjon.

Det finnes også regulatorer på markedet som ikke slipper gassen igjennom før de er montert riktig på flasken. Skal du kjøpe ny regulator anbefaler DSB at du velger en slik type.

La flasken stå under transport

Under transport skal gassflasken stå oppreist. Alle gassflasker har en sikkerhetsventil som slipper ut gassen hvis trykket i flasken blir for stort. Hvis flasken transporteres liggende og sikkerhetsventilen går opp, vil det lekke ut store mengder propan i flytende form. Denne omdannes umiddelbart til gass, som lett kan ta fyr. Propan som lekker ut kan også gi frostskader.

Bål med flammer

Det brenner mye annet nå - ikke fyr opp enda mer!

Ved en stor skogbrann må mange mennesker i langvarig og hektisk innsats, både i brannvesenet og Sivilforsvaret. Det kan være vanskelig å overholde smittevernreglene når man kjemper mot flammene for å ...
kisspng

Brannsikker bolig på mange språk

For mer info:  https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/