Vår styrke – din trygghet

Stort arrangement

Meldeplikt ved arrangementer

Indre Østfold Brann og Redning IKS skal ha melding fra arrangør, hvis arrangementet skal skje i et bygg eller på et område som vanligvis ikke brukes til dette, eller om rammene for arrangementet går ut over hva bygningen/området er bereget til.

Batterier_AA

Har du husket å bytte batteri i brannalarmen?

Visste du at batterier har en holdbarhetsdato? Som mye annet er det også ferskvare. Vi anbefaler at du skifter batteri en gang i året i alle dine brannalarmer.  
Bål med flammer

Opphevelse av totalforbud mot å gjøre opp ild

Opphevelse av totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.