Vår styrke – din trygghet

kost

Boligseksjonen jobber med tilsyn og feiing av fyringsanlegg i kommunene Hobøl og Spydeberg

Alle som skal ha besøk av feieren vil få varsellapp i posten et par dager før besøket. Denne varsellappen bør leses godt.

Stort arrangement

Meldeplikt ved arrangementer

Indre Østfold Brann og Redning IKS skal ha melding fra arrangør, hvis arrangementet skal skje i et bygg eller på et område som vanligvis ikke brukes til dette, eller om rammene for arrangementet går u...
Batterier_AA

Har du husket å bytte batteri i brannalarmen?

Visste du at batterier har en holdbarhetsdato? Som mye annet er det også ferskvare. Vi anbefaler at du skifter batteri en gang i året i alle dine brannalarmer.