Vår styrke – din trygghet

feierene

Feier`n kommer også på hytta

Ny forskrift om brannforebygging trådde i kraft 1/1-2016. Ny forskriften erstatter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn .

kost

Feier avdelingen jobber med tilsyn av fyringsanlegg i Marker kommune og feiing av skorstein i Trøgstad kommune

Alle som skal ha besøk av feieren vil få varsellapp i posten et par dager før besøket. Denne varsellappen bør leses godt. Heng den på et synlig sted eller på døra den dagen feieren skal komme.
sirkel

Varme arbeider kurs

Varme arbeider kurs vil bli gjennomført den 13.01.17 ved brannstasjonen i Spydeberg. Kursavgidt er kr. 1700,- og inkluderer kursmateriell, bevertning og sertifikat. Påmelding gjøres til: post@iobr....
åpen dag

Åpen dag på brannstasjonen 24. september 2016

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje i uke 38 som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap og If skadeforsirkring i sammarbeid med lokal...
 no pic

Få branndøde 1. halvår

Dødsbrannstatistikken viser fortsatt en positiv trend. Tall fra DSB viser 19 omkomne i brann hittil i år. Det er på nivå med resultatet for første halvår i fjor. -Det er gledelig å registrere at dø...