Vår styrke – din trygghet

 no pic

Ledig stilling - branninspektør

Ved vår forebyggende avdeling er det ledig 2 stillinger som branninspektør. Se her for fullstendig utlysningstekst:

Branninspektør - ledig stilling.pdf

 

feierene

Feier`n kommer også på hytta

Ny forskrift om brannforebygging trådde i kraft 1/1-2016. Ny forskriften erstatter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn .
kost

Feier avdelingen jobber med tilsyn av fyringsanlegg i kommunene Hobøl og Skiptvet.

Alle som skal ha besøk av feieren vil få varsellapp i posten et par dager før besøket. Denne varsellappen bør leses godt. Heng den på et synlig sted eller på døra den dagen feieren skal komme.
åpen dag

Åpen dag på brannstasjonen 23. september 2017

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje i uke 38 som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap og If skadeforsirkring i sammarbeid med lokal...
 no pic

Få branndøde 1. halvår

Dødsbrannstatistikken viser fortsatt en positiv trend. Tall fra DSB viser 19 omkomne i brann hittil i år. Det er på nivå med resultatet for første halvår i fjor. -Det er gledelig å registrere at dø...