Alarmovervåkning, utkalling av brannvesenet og øvrig kontakt håndteres fra Øst 110-sentral IKS.

Indre Østfold brann og redning IKS står for fakturering av alarmoverføring, og er kontaktpunkt for eventuelle endringer i ditt abonnement. Henvendelser kan gjøres på e-post: alarm@iobr.no

Direktevarsling:

For å etablere direktevarsling fra deres brannvarslingsanlegg til Øst 110-sentral IKS, må følgende være på plass:

Idriftsetting:

  • Alarmoverføring fra alarmsender er testet til Øst 110-sentral IKS
  • Nøkkel er lagt inn i programmert nøkkelsafe
  • Orienteringsplan er hengt opp
  • Varslingspersoner er meldt til Øst 110- sentral IKS
  • Signert avtale foreligger

Skjemaer: