Noen grupper er mer utsatt enn andre for å omkomme i brann. Statistikk viser at enkelte faktorer øker sannsynligheten for at branner oppstår, og at brannen ender med dødsfall. Risikofaktorer kan være dårlig syn, hørsel eller bevegelsesevne, rus, orienteringshemninger, psykiatri og medikamentbruk, språkproblemer og nedsatt kognitiv funksjonsevne.

Særlig er eldre mennesker utsatt. Med alderen kan mange oppleve at beina ikke er hva de en gang var, at de lettere blir svimle, hører eller ser dårligere, og reagerer tregere. Dette kan gå ut over brannsikkerheten.

Vi jobber målrettet for å bedre brannsikkerheten for risikoutsatte grupper gjennom bekymringsmeldinger, hjemmebesøk, informasjonsarbeid og tilsyn.

For oss er det og viktig med tett samarbeid med de kommunale tjenestene i våre tre eierkommuner. Vi har et samarbeid rundt det å etablere kompetanseutveksling, kartlegging, veiledning av brukere og vi går sammen på brannforebyggende besøk til beboere  i risikogruppene. 

Er du eller noen du vet om ekstra utsatt for brann? Er du usikker på hvordan du/de skal forebygge brann, eller reagere hvis det begynner å brenne? Ta kontakt med oss!

Du kan ringe til oss på telefonnummer 91 59 00 05, eller sende inn en anonym bekymringsmelding på Branntips.no