For tilknytning av alarmanlegg til 110 sentralen må det monteres en overføringsenhet. Indre Østfold brann og redning IKS samarbeider med leverandører av slike produkter.

Dersom du ønsker å bli kunde, ber vi deg ta kontakt med en av disse tre linjeleverandørene:

For å etablere direkte varsling fra deres brannvarslingsanlegg er det behov for følgende:

  • Alarmsender (ordnes av linjeleverandør)
  • Nøkkelsafe (må være FG-godkjent)
  • Orienteringsplan og branninstruks 
  • Informasjon om varslingspersoner
  • Organisasjonsnummer
  • Avtale med Indre Østfold brann og redning IKS