Søknad- og meldingsskjemaer til IØBR

Her finner du søknad- og meldingsskjemaer som gjelder for innbyggere, næringsdrivende og arrangører i Indre Østfold, Marker og Skiptvet.

For at vi skal rekke å behandle søknader og meldinger, er det ønskelig at disse sendes oss minst en uke før arrangement skal finne sted.

Søknad og meldingsskjemaer sendes på e-post til post@iobr.no ,eller pr. post

til Indre Østfold Brann og Redning, Postboks 154, 1851 Mysen.

Søknad og meldingsskjemaer: