Med direkte overføring av brann alarmen til 110-sentralen, er du sikret tidlig deteksjon, utrykning og innsats. Brannvesenets hovedoppgaver er i hovedsak å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Mange næringsbygg og offentlige bygg har i dag direktevarsling til 110-sentralen Øst