Definisjon av unødig alarm: En alarm som aktiveres uten at det er brann, på grunn av feil utløsing, teknisk feil, etc.

De vanligste årsakene til unødige brannalarmer er bruk av feil detektortype eller feilplassering av detektor.

Vi i brann- og redningstjenesten opplever ofte at brannalarmer aktiveres unødvendig på grunn av matlaging, dusjing, tekniske feil og byggearbeider.

Opplever dere unødige alarmer i ditt bygg eller borettslag kan disse tiltakene redusere dette:

  • Skifte til en bedre detektortype
  • Finn en annen plassering av detektoren
  • Forbedre kjøkkenavtrekket over komfyren
  • Montere mulighet for avstilling i leiligheten
  • Justere detektorens følsomhet (innenfor lovlige krav)
  • Oppgradere/skifte brannalarmanlegget

Det kan være nødvendig å kombinere flere av disse tiltakene. Ta kontakt med installatør eller leverandøren av brannalarmanlegget for å finne den beste løsningen for ditt bygg. 

Betaling for unødig alarm

De siste årene har vi opplevd en økning i unødige alarmer. Med mål om få til en betraktelig reduksjon i denne type hendelser ser vi oss nødt til å ta betalt for unødig utrykning. Dette for å sikre brannvesenets kapasitet til å ivareta hendelser som har et reelt behov for umiddelbar hjelp og redusere unødige utrykninger som bidrar til økt risiko i trafikkbildet. Hovedmålet er at du som kunde skal være sikret en pålitelig og kostnadseffektiv tjeneste når behovet for bistand er reelt og sekundene teller.

Indre Østfold brann og redning tillater seg å minne på om at det er kunden som har ansvar for årlig vedlikehold og kontroll av anlegget, tilrettelegging og orientering overfor bygningens brukere, samt andre tiltak som bidrar til å redusere omfanget av unødige alarmer.

Send oss gjerne en henvendelse dersom det er behov for gjennomgang av forebyggende tiltak, eventuelt ved andre forespørsler tilknyttet alarmavtale.

Uheldige ringvirkninger ved unødige brannalarmer

Vi har sett at personer har havnet i livsfarlige situasjoner på grunn av at brannalarmen ikke tas på alvor.

Unødige brannalarmer fører til at brukerne av bygningen mister respekten for brannalarmer og evakuerer tregt eller ikke i det hele tatt.

For bedrifter kan unødige brannalarmer føre til stopp i produksjonen, tapte inntekter og forstyrrelser i arbeidet.

Andre virkninger: 

Utrykninger med tunge brannbiler øker risikoen for trafikkulykker.

Ved samtidige reelle hendelser kan utrykningspersonell være opptatt med unødige alarmer som forsinker hjelpen til de som virkelig trenger det.