Typiske arbeidsoppgaver i beredskapsavdelingen kan være:

  • Slokkeinnsats ved branner
  • Innsats ved bilulykker og ulykker ved jernbane
  • Overflateredning på vann og is
  • Innsats ved uhell med farlig gods
  • Blant andre gjøremål kan nevnes øvelser og opplæring, vedlikehold av biler og materiell, samt  fysisk trening og testing

Avdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekkelig materiell til å håndtere omfattende branner og ulykker og de oppgaver som brannvernlovgivningen pålegger kommunene.