Arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter og gassanlegg.
  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak ovenfor allmennheten og utsatte grupper.
  • Være med på åpen dag, brannvernukene, røykvarslerkampanje og aksjon boligbrann.
  • Saksbehandling ved oppbevaring, handel og oppskyting av pyroteknisk vare/fyrverkeri.

 

Avdelingens viktigste oppgave er å hindre at brann og andre ulykker skjer.

 

Branntips/Bekymringsmeldinger:

Branntips.no er en nettside for hele Norge, der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold. Vi behandler din melding i oversstemmelse med de lover og regler som gjelder. Bekymringsmelding menes med forhold som potesielt kan føre til brann, og hvor evt beboere ikke har trygge rømningsveier.

Ring 110 ved brann.