Stort arrangement

Meldeplikt ved arrangementer

Indre Østfold Brann og Redning IKS skal ha melding fra arrangør, hvis arrangementet skal skje i et bygg eller på et område som vanligvis ikke brukes t...