BRANNSTASJONER I INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS

Stasjon Eidsberg (Hovedstasjon) - India 1 

Ordfører voldens vei 14, 1850 Mysen. Eidsberg stasjon huser Brannsjef, administrasjon,

leder beredskap, leder brann forebyggende, forebyggende - boligseksjon

§ 5-3.Vaktberedskap

I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt.

Brannstasjon Mysen.jpg

 

Stasjon Askim - India 2

Bakkegata 5, 1807 Askim

Askim stasjon huser 4 brannmestere som ivaretar tryggheten i byen

§ 5-3.Vaktberedskap - 

I tettsteder med 8.000 - 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid.

Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt.

Askim Brannstasjon.jpg

 

STASJON SPYDEBERG OG HOBØL - INDIA 3

Østbuen 1, 1820 Spydeberg

Spydeberg og Hobøl stasjon er ubemanett, men med tilkalings personell. 

§ 5-3.Vaktberedskap

I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt.

Brannstasjon Spydeberg og Hobøl..jpg

STASJON SKIPTVET - INDIA 4 

Storveien 24, 1816 Skiptvet

Skiptvet stasjon er ubemannet, men med tilkallings personell

§ 5-3.Vaktberedskap

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

Brannstasjon Skiptvet.jpg

Stasjon Trøgstad - India 5 

Kirkeveien 17, 1860 Trøgstad

Trøgstad stasjon er ubemannett, men med tilkalings personell

§ 5-3.Vaktberedskap

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

Brannstasjon Trøgstad.jpg

Stasjon Marker - India 6 

Storgata 60, 1870 Marker

Marker stasjon er ubemannett, men med tilkalings personnell

§ 5-3.Vaktberedskap

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

Marker.jpg

Ved brann 110.png