Stasjon Mysen (Hovedstasjon) - India 1

Ordfører voldens vei 14, 1850 Mysen.

Mysen stasjon huser Brannsjef, administrasjon, leder beredskap, leder brannforebyggende, forebyggende - boligseksjon.

§ 5-3.Vaktberedskap

I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt.

Brannstasjon Mysen.jpg

 

Stasjon Askim - India 2

Bakkegata 5, 1807 Askim

Askim stasjon huser fire brannmestere som ivaretar tryggheten i byen.

§ 5-3.Vaktberedskap 

I tettsteder med 8.000 - 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid.

Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt.

Askim Brannstasjon.jpg

 

Stasjon Spydeberg og Hobøl - India3

Østbuen 1, 1820 Spydeberg

Spydeberg og Hobøl stasjon er ubemanett, men med tilkallingspersonell.

§ 5-3.Vaktberedskap

I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt.

 

Stasjon Skiptvet – India 4

Storveien 24, 1816 Skiptvet

Skiptvet stasjon er ubemannet, men med tilkallingspersonell.

§ 5-3.Vaktberedskap

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

 

Stasjon Trøgstad - India 5

Kirkeveien 17, 1860 Trøgstad

Trøgstad stasjon er ubemannett, men med tilkallingspersonell.

§ 5-3.Vaktberedskap

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

 

Stasjon Marker - India 6

Storgata 60, 1870 Marker

Marker stasjon er ubemannett, men med tilkallingspersonell.

§ 5-3.Vaktberedskap

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

 

Ved brann 110.png