Indre Østfold brann og redning IKS

logoBrann.png

 

Indre Østfold brann og redning IKS ble stiftet 1. januar 2016, vi er et interkommunalt selskap som eies av Indre Østfold kommune samt sammen med Skiptvet og Marker.

Indre Østfold brann og redning består av 120 heltids- og deltidsbrannfolk, beredskapen er dagkasernert i Askim, deltidsstasjoner i Spydeberg/Hobøl, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker. Det administrative er plassert i Eidsberg, der vil også forebyggende avdeling og forebyggende avdeling boligseksjon plasseres.

Våre oppgaver inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak
 • Gjennomføre brannforebyggende tiltak
 • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med farlig gods
 • Utføre bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs og krisesituasjoner
 • Være innsatsstyrke ved brann
 • Innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner basert på risiko -og sårbarhetsanalyser
 • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 • Etter anmodning yte bistand ved brann og ulykkessituasjoner til sjøs
 • Utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet
   

Denne flotte gjengen ønsker deg en trygg og sikker hverdag! 

Vår styrke - din trygghet!

mannskaper.jpg