PÅMELDING

Påmelding eller spørsmål sendes til kurs@iobr.no

Her er en oversikt over kurs som arrangeres i regi av Indre Østfold brann og redning IKS.

Kurs i varme arbeider - VI TILBYR FOR TIDEN IKKE KURS I VARME ARBEIDER. INFO LEGGES UT HER NÅR VI IGJEN TILBYR KURSET. 

IOBR tilbyr sertifiseringskurs i varme arbeider. Sertifikatet har en gyldighet på fem år og gjelder i hele Norden. De som skal utføre varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko dette innebærer og igjen utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Hva er varme arbeider?

 • Arbeid hvor det brukes åpen ild
 • Oppvarming med varm luft
 • Sveising
 • Skjæring
 • Sliping
 • Vinkelsliping
 • Lodding med gass
 • Tining av frosne vannrør

Hva ønsker vi å oppnå med kurs i varme arbeider?

 • Sikre liv
 • Sikre materielle verdier
 • Forbedre miljø
 • Resultat: God totaløkonomi

Varme arbeider kurset inneholder

Sertifiseringskurs varme arbeider (7,5 t- inkl. sertifikat, håndbok, enkel lunsj og praktisk slukkeøvelse).

Inklusive i kursavgift forbruksmateriell, kurshefte og lunsj. Varighet 8 timer pris 2 350,- pr deltager. Sertifikatet utstedes elektronisk av Brannvernforeningen, hvis det er ønskelig med lomme-sertifikat kan dette bestilles separat mot en avgift.

Kursdatoer:                                  Sted:

VI TILBYR FOR TIDEN IKKE KURS I VARME ARBEIDER. INFO LEGGES UT HER NÅR VI IGJEN TILBYR KURSET. 

Det kan også arrangeres kurs utenom disse datoene etter avtale.

 

Kurs for brannansvarlig

Målsetting med kurset

Kurset har som målsetting å gjøre deltakerne i stand til å opprette og vedlikeholde en effektiv brannvernorganisasjon.

Hvem er målgruppen for kurset?

 • Eiere og brannansvarlig i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter.
 • Personer som arbeider med brannforebyggende arbeid.

Kurset tar utgangspunkt i Forskrift om brannforebygging, samt Internkontrollforskriften.

Hva settes det fokus på?

 • Branntekniske lover og tilhørende forskrifter.
 • Dokumentasjonen av brannsikkerheten.
 • Organisering av brannsikkerheten.
 • Gjennomføring av øvelser og opplæring.
 • Praktisk slukkeøvelse. Innholdet kurset vil kunne tilpasses den enkeltbedrift/virksomhet.

Inklusive i kursavgift er forbruksmateriell og lunsj. Kurset avholdes på brannstasjonen i Spydeberg.

Minimum 10 deltagere. Varighet 7,5 timer pris 2 200,- pr deltager. 

Neste kurs: Tirsdag 7. mars 2023 - LEDIGE PLASSER!!

Påmelding og spørsmål sendes til kurs@iobr.no

 

Det kan også arrangeres kurs utenom disse datoene etter avtale.

 

Generelt brannvern kurs/øvelse

Lokalt tilpasset kurs/øvelse

Momenter som kan være med

 • Diverse tema forebyggende, brannteori, slukkeutstyr, slukketeknikker, farer osv.
 • Rømning og røyklegging
 • Brannalarm - hva gjør vi?
 • Slukking i kar og bruk av håndslukker/brannslange

Varighet og innhold avtales med kunde, kurset prises og tilbud sendes. Prisen beregnes etter innhold, forbruksmateriell, instruktørbehov (praktiske øvelser krever 2 instruktører), plassering, antall deltagere og tid på døgnet (tillegg for etter normal arbeidstid). Disse øvelsene gjennomføres enten ute hos eier eller ved nærmeste brannstasjon til den tid som avtales

Send e-post for prisforespørsel til kurs@iobr.no