Alarmtjeneste

brannalarm

I forbindelse med politireformen ble det besluttet at brannvesenets 110-sentrales skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler i de 12 nye politidistriktene i Norge. For vårt distrikt skjer dette i nye lokaler i politihuset i Ski sentrum. Det nye selskapet heter Øst 100-sentral IKS og dekker 29 kommuner.

 

Alarmovervåkning, utkalling av brannvesenet øvrig kontakt vil håndteres fra Øst 110-sentral IKS.Endringen bla satt i verk fra og med 01.04.18 og som kunde trenger du ikke å foreta deg noe i sakens anledning.

Indre Østfold brann og redning IKS vil fra og med 2. kvartal stå for fakturering av alarmoverføring, vi er også kontaktpunkt for eventuelle endringer i ditt abonnement. Henvendelser kan gjøres på e-post: alarm@iobr.no

Direktevarsling:

For å etablere direktevarsling fra deres brannvarslingsanlegg til Øst 110-sentral IKS, må følgende være på plass:

Idriftsetting:

  • Alarmoverføring fra alarmsender er testet til Øst 110-sentral IKS
  • Nøkkel er lagt inn i programmert nøkkelsafe
  • Orienteringsplan er hengt opp
  • Varslingspersoner er meldt til Øst 110- sentral IKS
  • Signert avtale foreligger

Prisliste:

Skjemaer: