3 Trafikkulykker

1 Brrann i gress/innmark

1 Brann i søppelkasse

1 Redning av dyr

1 Restverdi redning

2 Andre oppdrag

3 Helseoppdrag

6 Automatiske brannalarmer (4 grunnet matlaging, 1 grunnet arbeid i bygget og 1 grunnet bruk av spray)