4 Trafikkulykker

1 Brannhindrende tiltak, brennbart materiale oppå komfyr.

1 Bistand ambulanse

1 Restverdi oppdrag, vannlekkasje. 

1 Utløst røykvarsler (mulig utløst av matlaging

9 Automatiske brannalarmer (5 grunnet matlaging, 2 grunnet sigarettrøyk, 1 grunnet ødelagt sprinklerhode, 1 ukjent)