2 Brannhindrene oppdrag

2 Brann i kjøretøy

2 Annen brann

1 Trafikkulykke

3 Helseoppdrag

17 Automatiske brannalarmer (6 matlaging, 1 arbeid, 1 trykkfall sprinkler, 1 annen røyk, 1 tekniske feil og 6 ukjent årsak)

1 Utløst røykvarsler 

1 Automatisk brannalarm vekterselskap