"Brannsikker bolig" er en digital brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet i hjemmet på 37 språk. Det er også laget en kort informasjonsfilm basert på brosjyren, tilgjengelig på noen av språkene.

For mer informasjon:  https://brannvernforeningen.no/brannsikkerhet/brannsikkerhet-pa-flere-sprak