Brannsikre campingtips:

 • Vær kritisk ved valg av campingplass og still krav til sikkerheten. Man bør gjøre seg kjent med campingplassens branninstruks og hvor man finner brannslokkeutstyr.
 • Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt
 • Ha fungerende røykvarsler i campingvognen og bobilen
 • Ha minimum ett brannslokkeapparat på 6 kg lett tilgjengelig
 • Plasser grill og kokeapparater på utsiden av teltet, minst 1 meter fra teltduken.
 • Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer
 • Ha gassdetektor i campingvognen og bobilen
 • Vær forsiktig ved bruk av rødsprit
 • Sørg for at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
 • Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt.
 • Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anviste plasser.