Det generelle bålforbudet betyr at:
.         Du IKKE kan grille eller lage bål i skog og utmark. Dette gjelder også engangsgriller!
.         Du kan nå benytte godkjente bålplasser.
.         Du kan nå tenne bål og grille i egen hage, og i parker, dersom det ikke er i nærheten av skog eller utmark.
Vær varsom med bruk av åpen ild uansett hvor du befinner deg, og hold deg oppdatert på skogbrannfaren der du er. Din ild = ditt ansvar!»