Informasjon om bålforbud og bråtebrenning

Bål med flammer

På denne årstiden er det mange som ønsker å brenne kvist og avfall

02.04.19 - 30.09.19

Brannvesenet ønsker å presisere at det er den enkelte kommune som godkjenner ønsker om brenning av kvist og bråte. Ta kontakt med servicetorg i din kommune. Dersom du får tillatelse, ta deretter kontakt med Øst 110-sentral for varsling av tidspunkt for brenning. 

Øst 100-sentral treffes på: 64 91 31 00. 

I din egen hage har du anledning til å brenne løv og små-kvist på eget ansvar. Vanlig bålforbud i skog og utmark gjelder i perioden 15. april  - 15. september.

Kaffe-, pølse- eller leirbål kan brennes utenom denne tidsperioden, dersom du finner det forsvarlig og brannsjefen ikke har innført ekstraordinært bålforbud i skog og utmark.