Innmelding av nytt ildsted gjøres via dette meldeskjemaet Melding om montering av ildsted.pdf, eller ved å sende inn skjema der dette følger ildstedet.

Montering av ildsted
I henhold til Forskrift om brannforebygging § 6 skal eier av et byggverk melde i fra når det er innstallert nytt ildsted. 
Det er ingen formell kompetansekrav til den som skal montere et ildsted, men montøren må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsanvisningen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder.

Utfylt meldeskjema sendes til post@iobr.no eller:

Indre Østfold brann og redning IKS
Postboks 154
1851 Mysen