Virksomheter i kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker som ønsker å selge fyrverkeri i tiden 27. – 31. desember 2021, må sende inn fullstendig søknad til brannsjefen innen 1. mai 2021.

Som vedlegg til søknaden må det sendes inn dokumentasjon i henhold til forskrift av 26. juni 2012 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff m/ tilhørende endringer og veiledninger.

Søknadsskjema finnes på www.dsb.no, eller fås direkte av fyrverkerileverandør. Behandlingsgebyr på kr. 1 750,- vil bli tilsendt.
 
Fullstendig søknad med vedlegg sendes til post@iobr.no eller:
Indre Østfold brann og redning IKS
Postboks 154
1851 Mysen