Virksomheter i kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker som ønsker å selge fyrverkeri i tiden 27. – 31. desember 2024, må sende inn fullstendig søknad til brannsjefen innen 1. mai 2024.
Som vedlegg til søknaden må det sendes inn dokumentasjon i henhold til forskrift av 
26. juni 2012 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff m/ tilhørende endringer og veiledninger. Søknadsskjema finnes på www.dsb.no eller fås direkte av fyrverkerileverandør. Behandlingsgebyr på kr. 3500,- vil bli tilsendt.

Fullstendig søknad med vedlegg sendes:

Indre Østfold brann og redning IKS
Postboks 154
1851 Mysen                 

eller pr e-post til: 

post@iobr.no